OZNAM

Dňa 01.10.2017 nastúpila do Certifikačného orgánu CERTICOM na pozíciu referent Ing. Veronika Bubernáková (skrátený úväzok-zastupovanie).