Číslo certifikátu Názov organizácie Oblasť certifikácie Dátum pozastavenia
CM4541113 MRAMOR, spol. s r.o. Bratislava Spracovanie a montáž kamenárskych výrobkov, stavebná výroba, dovoz polotovarov z prírodných materiálov a ich následné spracovanie 04.04.2016