Pre STN ISO 37001:2019

 

Ing. Igor Gajdoš – Lignoconsult, Lipského 5, Bratislava
V oblasti: vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti systémov manažérstva a školiaca činnosť.

Registračné číslo: SMPK0010720/1, dátum vydania: 31.07.2020

 

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
V oblasti: poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej nemocnici s odborným zameraním: všeobecná a špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, stacionáre, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, ústavná pohotovostná služba a dopravná zdravotná služba.

Registračné číslo: SMPK0020920/1, dátum vydania: 02.09.2020


Pre overenie platnosti ďalších certifikátov kontaktujte certifikačný orgán:

• elektronicky na adrese: trojna@tsus.sk
• písomne na adrese: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.; Certifikačný orgán CERTICOM;          Studená 3; 821 04 Bratislava