Pre overenie platnosti certifikátu kontaktujte certifikačný orgán:

 

  • elektronicky na adrese: certicom_sekr@tsus.sk
  • písomne na adrese: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o; Certifikačný orgán CERTICOM; Studená 3; 821 04 Bratislava