Číslo certifikátu Názov organizácie Oblasť certifikácie Dátum zrušenia
026 Hirsch Porozell s.r.o., Podolínec Výroba a predaj polystyrénu 03.03.2010
036 Skanska Technológie a.s.,  Košice Nákup, predaj, výroba, dodávka, montáž, opravy a servis: vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadení, kúrenia, elektroinštalácie, merania  a regulácie, stabilných spinklerových hasiacich zariadení, odprašovacích zariadení a oceľových konštrukcií. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. 31.03.2010
045 OHL ŽS, a.s., Brno Architektonické a inžinierske činnosti a technické poradenstvo. Pomocné činnosti pri ťažbe a činnosti vykonávané banským spôsobom. 01.02.2012
039 HORNEX, a.s., Bratislava Dodávka stavieb „ na kľúč " zahŕňajúca realizáciu novostavieb a rekonštrukcií; rekonštrukcie historických a pamiatkových objektov, renovácia a obnova pamiatok, dodávka a montáž interiérov, prjektová, inžinierska a konzultačná činnosť. 29.03.2012
046 EUROMAR, spol. s r.o., Spišská Nová Ves Realizácia veľkoobchodu a maloobchodu s nepotravinárskymi medziproduktmi a soľou. 04.05.2013
051 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava Výroba a distribúcia asfaltových emulzií a zálievkových hmôt, dodávky a údržba dopravných stavieb, postrekov a náterov asfaltovými emulziami a emulzných mikrokobercov vykonávaných za studena. 16.06.2013
050

RBG Slovakia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Vykonávanie bytových, občianskych, pozemných stavieb a ich zmien. 11.11.2013
047 IRES R+M, s.r.o., Košice Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb.  01.08.2014
063 SkyBau, s.r.o., Žilina Stavebníctvo, výstavba železobetónových monolitických konštrukcií. 19.01.2015
065

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Vykonávanie inžinierskych stavieb a montáže kábelových rozvodov 22.06.2015
080

Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.

Lietavská Lúčka

Výroba, predaj a distribúcia mletých vápencov 16.09.2015
062

H B H, a.s.

Považská Bystrica

Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb 28.09.2015
071

MI Top, spol. s r.o. Košice - Barca

Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb a vykonávanie hydroizolácií, kyselinovzdorných a tepelných izolácií 09.05.2016
070 Euboia, s. r. o., Bratislava Tvorba sklenených umeleckých diel 09.05.2016