Číslo certifikátu  Názov organizácie  Oblasť certifikácie   Dátum zrušenia
008 VODOMONT-VS, a.s., Šaľa  Vykonávanie pozemných, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb 03.02.2013
012 Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník Výroba cementu a ťažba kameniva. 17.06.2013
013 PEhAES, a.s., Ľubotice Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych, bytových stavieb; vodných stavieb (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.). 18.03.2014