Číslo certifikátu Názov organizácie Oblasť certifikácie Dátum zrušenia
IMS0250819 CESTY SK s.r.o. Vykonávanie stavieb a ich zmien, inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych. 09.11.2020
IMS0230318 JIVA-TRADE, s.r.o. Ťažba, výroba, predaj a doprava kameniva 14.12.2020