Číslo certifikátu Názov organizácie Oblasť certifikácie Dátum zrušenia
OHSAS1000819 CESTY SK s.r.o. ykonávanie stavieb a ich zmien, inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych. 09.11.2020