Číslo certifikátu Názov organizácie Oblasť certifikácie Dátum zrušenia
022 STAMART MARTIN s.r.o., Martin Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, príprava a vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianksych stavieb, obchodná činnosť v oblasti stavebníctva 31.3.2010
033 Skanska Technológie a.s., Košice Nákup, predaj, výroba, dodávka, montáž, opravy a servis: vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadení, kúrenia, elektroinštalácie, merania a regulácie, stabilných spinklerových hasiacich zariadení, odprašovacích zariadení a oceľových konštrukcií. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 31.3.2010
039 OHL ŽS, a.s., Brno - střed  Architektonické a inžinierske činnosti a technické poradenstvo. Pomocné činnosti pri ťažbe a činnosti vykonávané banským spôsobom. 01.02.2012
027 HORNEX, a.s., Bratislava Dodávka stavieb „ na kľúč " zahŕňajúca realizáciu novostavieb a rekonštrukcií; rekonštrukcie historických a pamiatkových objektov, renovácia a obnova pamiatok, dodávka a montáž interiérov, prjektová, inžinierska a konzultačná činnosť. 29.03.2012
035 VODOMONT-VS, a.s., Šaľa Vykonávanie pozemných, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb. 03.02.2013
048 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava Výroba a distribúcia asfaltových emulzií a zálievkových hmôt, dodávky a údržba dopravných stavieb, postrekov a náterov asfaltovými emulziami a emulzných mikrokobercov vykonávaných za studena. 16.06.2013
049 Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník Výroba cementu a ťažba kameniva. 17.06.2013
043 Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník Výroba a predaj transportného betónu a ťažba, výroba a predaj kameniva. 17.06.2013
042

RBG Slovakia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Vykonávanie bytových, občianskych, pozemných stavieb a ich zmien.

11.11.2013
062 SkyBau, s.r.o., Žilina Stavebníctvo, výstavba železobetónových monolitických konštrukcií. 19.01.2015
057 SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Vykonávanie inžinierskych stavieb a montáže kábelových rozvodov 22.06.2015
054 H B H, a.s. Považská Bystrica Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb 28.09.2015