Druhý krok prebieha na základe vopred dohodnutých podmienok v zmluve. Vedúci certifikačného orgánu CERTICOM vymenuje vedúceho audítora a ostatných členov audítorského tímu. Celý tím vám následne pošleme na schválenie.