Žiadosť o ISO certifikáciu

Pomôžeme vám zvládnuť certifikačný proces bez starostí

Tento dotazník slúži ako predbežná informácia pre certifikačný orgán manažérskych systémov CERTICOM na vypracovanie informatívnej nezáväznej ponuky.

Údaje z dotazníka budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti CERTICOM. Vyplnenie formulára vám nezaberie viac ako 4 minúty.

  Údaje spoločnosti

  V tejto časti prosím vyplňte vaše kontaktné údaje a údaje o vašej spoločnosti.

  Obchodné meno spoločnosti

  IČO

  Adresa sídla spoločnosti  Kontaktná osoba

  Oprávnený zástupca pre podanie žiadosti certifikácie

  Meno a priezvisko oprávneného zástupcu

  Mobilné číslo

  E-mail

  Zadať ďalšiu kontaktnú osobu pre komunikáciu s certifikačným orgánom?

  Meno a priezvisko ďalšej kontaktnej osoby

  Mobilné číslo

  E-mail


  Čo chcete certifikovať?  Pracovníci zahrnutí do certifikácie

  Uveďte počet pracovníkov vykonávajúcich certifikovanú činnosť podľa typu pracovníka:

  Počet zamestnancov na plný úväzok

  Počet pracovníkov na čiastočný úväzok/dohodári/brigádnici

  Počet živnostníkov  Rozdelenie pracovníkov podľa oblasti pôsobenia:

  Zadajte, prosím, počty zamestnancov v jednotlivých oblastiach činnosti vašej firmy.

  Počet pracovníkov vo výrobe / službách

  Počet pracovníkov v administratíve

  Počet pracovníkov vo vývoji

  Chcete doplniť iné alebo ďalšie oblasti

  Doplňte ďalšie oblasti pôsobenia a počet ich zamestnancov
  Lokality na certifikáciu

  Ktoré lokality mimo sídla spoločnosti budú uvedené na certifikáte? Zadajte, prosím, pobočky, prevádzky, ktoré chcete, aby boli uvedené na certifikáte.

  Ďalšie lokality alebo pobočky na certifikáciu (doplňte adresu a počet pracovníkov)

  0%


  Predmet činnosti certifikácie

  V tejto časti, prosím, vyplňte vaše informácie, ktoré sa týkajú predmetu činnosti certifikácie.

  Názov činnosti, ktorá bude auditovaná a bude uvedená na certifikáte:

  Napríklad stavebná firma môže mať uvedené: Výstavba obytných budov.  Legislatívne požiadavky

  Uveďte, prosím, legislatívne požiadavky a zákony, ktoré sa vzťahujú k certifikovanej činnosti mimo všeobecných zákonov ako napr. Občiansky zákonník, Zákon o ochrane osobných údajov, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o BOZP a pod.

  Špecifické legislatívne požiadavky

  Napríklad pri certifikácii „Výstavba obytných budov“ to bude Stavebný zákon.

  Externe zabezpečované činnosti (outsourcing)

  33%


  Požadované normy pre certifikáciu

  V tejto časti prosím vyplňte informácie ohľadom noriem, ktoré chcete certifikovať / auditovať. Vyberte požadovanú normu alebo skupinu viacerých noriem, zadajte jazykové mutácie a počet vytlačených originálnych certifikátov A4 alebo A3.

  Aké normy chcete certifikovať?

  Vyberte veľkosti certifikátov  Integrované audity v prípade certifikácie dvoch a viac systémov:

  Vyplňte iba ak žiadate certifikáciu dvoch a viac noriem.

  Systém manažérstva používa jednotný systém manažmentu pre riadenie väčšieho počtu aspektov činností organizácie:

  Zadajte mieru integrácie

  66%


  Doplňujúce údaje k certifikácii

  V tejto časti prosím vyplňte informácie ohľadom certifikátov, ktoré už vlastníte.

  Vlastníte už certifikát ISO?

  Požadovaný termín certifikačného auditu

  Systém manažérstva si budete zavádzať:

  Poznámky k dotazníku:

  Dátum podania žiadosti

  100%

  Menu