Certifikačný proces manažérskych systémov

Certifikačný proces manažérskych systémov sa u nás v CERTICOM skladá z týchto krokov:

Ako prebiehajú jednotlivé druhy auditov

Máte záujem o certifikáciu?

Menu