Odborné školenie manažérskych systémov a noriem ISO

Vzdelanie a aktuálne informácie sú základ úspechu. Aj preto pre vás realizujeme praktické školenie manažérskych systémov, dôležitých noriem ISO a najaktuálnejších štandardov kvality. Špecializujeme sa najmä na školenia manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001, vrátane noviniek v daných normách.

Školenia ISO

Praktické školenia najdôležitejších ISO noriem a politika CERTICOM

V dnešnej dobe je absolútnou nevyhnutnosťou dostatočná ochrana a zabezpečenie firemných dát a osobných údajov. Rovnako ako aj povesť a imidž vašej firmy v očiach verejnosti. Ako vám v tom pomôže certifikačná spoločnosť CERTICOM?

  • Zabezpečujeme nestrannú a odbornú certifikáciu manažérskych systémov, ktorá posunie vašu firmu na novú, vyššiu úroveň.
  • Poskytujeme aktívny prístup k novým trendom v oblasti manažérstva systémov a ich auditovania.
  • Zakladáme si na trvalom zlepšovaní procesov, ako základného predpokladu udržania sa na trhu a expanzii na nové trhy.

Preferujeme kvalitu nad kvantitou, a preto realizujeme školenia ISO v úzkej skupine max 20 účastníkov. Na našich školeniach kvality prednášajú dlhoroční odborníci a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov.

Máte záujem o školenie manažérskych systémov?

Máte záujem zúčastniť sa na ISO školení alebo školení manažéra kvality? Napíšte nám podrobnejšie informácie a overte si najbližšie dostupné termíny školení manažérskych systémov.

Máte záujem o školenie?