ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Akreditovaná činnosť v rozsahu udeleného akreditačného osvedčenia.

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001

Certifikát ISO 45001 nahradzuje normu OHSAS 18001. Ide o medzinárodný štandard pre zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho hlavnou náplňou je identifikácia hrozieb bezpečnosti na pracovisku a prinášanie riešení, ako im predchádzať a minimalizovať riziká zamestnancov pri práci. Držiteľ tohto certifikátu deklaruje, že mu záleží na ochrane zdravia svojich zamestnancov a robí maximum pre zlepšenie bezpečia pri ich práci.

Pre koho je certifikát ISO 45001 vhodný?

Norma ISO 45001 je vhodná pre všetky firmy, a to bez ohľadu na ich veľkosť a oblasť podnikania, ktorým nie sú ľahostajní ich zamestnanci. Ide o firmy, ktoré kladú dôraz na svojich zamestnancov, ich zdravie a bezpečnosť pri práci.

Čo získate vďaka certifikátu ISO 45001:

  • zníženie počtu pracovných úrazov a tým pádom minimalizácia nákladov spojených s nehodami na pracovisku,
  • zníženie fluktuácie zamestnancov v dôsledku nebezpečných podmienok pri práci,
  • minimalizácia škôd spôsobených chorobou z povolania a prerušením výroby pre úrazy a choroby,
  • zvýšenie kvality práce a motivácie zamestnancov.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.