NEZÁVISLÝ CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

CERTICOM vám pomôže zabezpečiť nezávislú a dôveryhodnú certifikáciu systémov manažérstva.

Certifikácie podľa noriem ISO

Certifikáty ISO

CERTICOM ponúka odbornú certifikáciu najrozšírenejších medzinárodných ISO štandardov.

Význam certifikácie

Získaním ISO certifikátu sa zvyšuje dôveryhodnosť a kredit vašej spoločnosti v očiach dodávateľov, odberateľov a zákazníkov. Takáto firma je považovaná za bezpečnú voľbu, v ktorej sa dodržujú vysoko nastavené štandardy.

Správne nastavenie interných procesov, pracovných postupov a zdokumentovanie potrebných informácií sú dôležité aj pre vnútorné vnímanie firmy zo strany zamestnancov. Zefektívnenie procesov má priamy dopad na zníženie nákladov a zvýšenie výnosov spoločnosti.

Dôležitosť certifikácie ISO

Ďalšie služby

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

Ponúkame odborné vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorej cieľom je ochrana informačných systémov, sietí a dát pred narušením, ako aj ochrana všetkých zainteresovaných strán, vrátane samotných zákazníkov. Audit kybernetickej bezpečnosti je potrebné vykonávať každé dva roky, alebo vždy po významnej zmene, ktorá má vplyv na bezpečnostné opatrenia v IT.

Novinky

O nás

CERTICOM je samostatný nezávislý certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu systémov manažérstva už od roku 1992. Naše certifikáty potvrdzujú zhodu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ďalších manažérskych systémov s platnými národnými a medzinárodnými normami a štandardmi.

CERTICOM tím

Referencie

Napíšte nám

    O akú službu máte záujem?


    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

    Certifikačný orgán CERTICOM, TSÚS, n.o.
    Studená 967, 821 04 Bratislava

    Menu