CERTIFIKÁCIA ISO NORIEM

Certifikačný orgán CERTICOM vám pomôže zabezpečiť nezávislú a dôveryhodnú ISO certifikáciu

Certifikáty podľa noriem ISO

Certifikáty ISO

CERTICOM ponúka odbornú ISO certifikáciu najrozšírenejších medzinárodných noriem.

Význam certifikácie

Získaním ISO certifikátu úspešným absolvovaním certifikačného procesu sa zvyšuje dôveryhodnosť a kredit vašej spoločnosti v očiach dodávateľov, odberateľov a zákazníkov. Certifikovaná firma je považovaná za bezpečnú voľbu, v ktorej sa dodržujú vysoko nastavené štandardy.

Správne nastavenie interných procesov, pracovných postupov a zdokumentovanie potrebných informácií sú dôležité aj pre vnútorné vnímanie firmy zo strany zamestnancov. Zefektívnenie procesov má priamy dopad na zníženie nákladov a zvýšenie výnosov spoločnosti. Bližšie informácie o jednotlivých typoch ISO certifikácií nájdete tu.

Dôležitosť ISO certifikácie

Ďalšie služby

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

Ponúkame odborné vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorej cieľom je ochrana informačných systémov, sietí a dát pred narušením, ako aj ochrana všetkých zainteresovaných strán, vrátane samotných zákazníkov. Certifikačný orgán CERTICOM je zapísaný v zozname autorizovaných subjektov Národného bezpečnostného úradu SR na výkon auditov kybernetickej bezpečnosti. Audit kybernetickej bezpečnosti je potrebné vykonávať každé dva roky, alebo vždy po významnej zmene, ktorá má vplyv na bezpečnostné opatrenia v IT.

Školenia ISO

Školenia

Pravidelne organizujeme praktické školenia najdôležitejších noriem a štandardov kvality. Špecializujeme sa prevažne na školenia manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001, vrátane noviniek v daných normách.

Odborné školenia realizujeme v úzkej skupine do 20 účastníkov. Medzi prednášajúcimi sú dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov.

Novinky

O nás

Máme viac ako 30 ročné skúsenosti s ISO certifikáciu systémov manažérstva, certifikujeme už od roku 1992. Osvedčenie o akreditácii na certifikáciu systémov manažérstva kvality sme získali ako tretí certifikačný orgán v SR. Naše certifikáty potvrdzujú zhodu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ďalších manažérskych systémov s platnými národnými a medzinárodnými ISO normami.

CERTICOM tím

Referencie

Napíšte nám

    O akú službu máte záujem?


    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.