ISO/IEC 27001 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Akreditovaná činnosť v rozsahu udeleného akreditačného osvedčenia.

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001

Medzinárodný certifikát ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Obsahuje požiadavky na firmy tak, aby boli z hľadiska informačnej bezpečnosti považované za bezpečné a dôveryhodné. Jednoducho povedané, chráni firemné dáta a procesy pred zásahom zvonka, napríklad pred kybernetickými útokmi alebo únikmi citlivých dát. Vďaka ISO/IEC 27001 ľahšie identifikujete riziká a hrozby v oblasti IT a predídete im.

Pre koho je norma ISO/IEC 27001 vhodná?

Norma ISO/IEC 27001 je vhodná najmä pre firmy pôsobiace v oblasti ochrany informácií a dát či spracovania citlivých dát, ktoré treba chrániť pred zneužitím. Ide napríklad o IT firmy, verejný sektor, finančné inštitúcie či oblasť zdravotníctva.

Čo získate vďaka certifikátu ISO/IEC 27001:

  • maximálnu ochranu a zabezpečenie dát pred zneužitím a krádežou,
  • vyššiu dôveru zákazníkov a obchodných partnerov,
  • vyhnete sa sankciám spojeným s nedodržiavaním opatrení alebo legislatívy.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.