ISO 37301 – Systém manažérstva súladu (Compliance management systems)

Certifikácia systému manažérstva súladu podľa ISO 37301

Certifikát ISO 37301 stanovuje postupy dosiahnutia súladu vašej firmy s už existujúcimi zákonmi, pravidlami a predpismi. Compliance management system okrem toho informuje aj o tom, aké riziká a sankcie vám hrozia v prípade ich nedodržania.

Pre koho je certifikát ISO 37301 vhodný?

Certifikácia podľa normy ISO 37301 je vhodná pre všetky firmy z rôznych odvetví priemyslu, výroby a služieb. Certifikát zvyšuje kredit vašej firmy a prezentuje ju ako spoľahlivého obchodného partnera.

Čo získate vďaka certifikátu ISO 37301:

  • definíciu základných protikorupčných pravidiel v súlade s normou ISO 37001,
  • posúdenie a riadenie možných rizík vyplývajúcich z nedodržania zákonov a pravidiel,
  • súlad s právnymi a inými predpismi,
  • zníženie rizika sankcií zo strany štátu a iných zainteresovaných strán.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.