ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva

Akreditovaná činnosť v rozsahu udeleného akreditačného osvedčenia.

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva podľa certifikátu ISO 14001 reguluje dopad firmy na životné prostredie. To znamená, že takáto firma efektívne využíva zdroje energie a suroviny, minimalizuje tvorbu odpadov a kladie dôraz na znižovanie znečistenia životného prostredia.

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu ISO 14001, sa zaväzuje, že kladie maximálny dôraz na dodržiavanie všetkých legislatívnych a výrobných procesov vedúcich k zníženiu dopadu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Certifikát zároveň pomáha firmám expandovať na zahraničné trhy.

Pre koho je certifikát ISO 14001 vhodný?

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 je vhodná pre všetky firmy, ktorým záleží na ochrane životného prostredia, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie podnikania. Musia sa však aktívne podieľať na ochrane životného prostredia a snažiť sa o minimalizáciu dopadu svojej činnosti na našu planétu. Plnenie týchto podmienok je v pravidelných intervaloch preskúmané vedením firmy a nezávislým orgánom pri interných auditoch.

Čo získate vďaka certifikátu ISO 14001:

  • kontrolu nad vplyvom na životné prostredie a produkovanými odpadmi a emisiami,
  • úsporu energie a materiálu,
  • zníženie nákladov na likvidáciu odpadov,
  • nulové pokuty za environmentálne správanie,
  • celkové zlepšenie povesti firmy.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.