Informácie o certifikátoch systému manažérstva kvality

Pokiaľ vaša firma úspešne splní požiadavky na certifikáciu, získate certifikát systému manažérstva kvality (ISO certifikát). Tento certifikát dokazuje, že robíte všetko pre to, aby boli procesy vo vašej firme bezpečné, transparentné a v súlade s legislatívou.

Certifikáty ISO od certifikačnej spoločnosti CERTICOM platia po dobu 3 rokov a sú vystavené v 2 jazykoch – slovensky a anglicky. V prípade dohody vám vieme vystaviť certifikát aj v akomkoľvek inom svetovom jazyku.

Máte záujem o certifikát systému manažérstva kvality vo svojej firme? Kontaktujte nás, alebo nám rovno pošlite žiadosť o ISO certifikáciu.

Podmienky používania certifikačných značiek CERTICOM

Za účelom prestíže, prezentácie a dôveryhodnosti môže certifikovaný subjekt využívať na základe zmluvných podmienok vo svojich písomnostiach, webe, reklamných produktoch, firemných vozidlách a pod. certifikačné značky. Aké sú podmienky používania certifikačných značiek CERTICOM?

  1. Certifikovaný klient je po udelení certifikátu oprávnený používať certifikačnú značku CERTICOM, avšak výlučne iba na oblasti, ktoré boli predmetom úspešnej certifikácie.
  2. Certifikačnú značku nie je dovolené uvádzať na skúšaných predmetoch alebo výrobkoch, ani používať na označenie certifikácie výrobku a nesmie sa použiť spôsobom naznačujúcim, že certifikačný orgán preberá zodpovednosť za kvalitu predmetov, výrobkov a služieb.
  3. Certifikačnú značku nie je možné používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii.
  4. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inom farebnom vyhotovení ako je v oficiálnom zobrazení, avšak v takomto prípade môže byť použitá iba jedna farba. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inej veľkosti ako je v oficiálnom zobrazení, avšak je nevyhnutné zachovať pomer strán podľa oficiálnej certifikačnej značky CERTICOM.
  5. Skončenie práva certifikovaného klienta používať certifikačnú značku upraví vo všetkých relevantných prípadoch právne záväzná dohoda.
  6. CERTICOM má právo kontrolovať používanie certifikačnej značky pri akýchkoľvek auditoch vykonávaných u certifikovaného klienta.

Často kladené otázky

Máte záujem o certifikáciu?

Menu