ISO 37001 – Systém manažérstva proti korupcii

Akreditovaná činnosť v rozsahu udeleného akreditačného osvedčenia.

Certifikácia systému  manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

Medzinárodný certifikát ISO 37001 je určený na zavedenie protikorupčných opatrení vo firmách. Korupcia a rôzne formy úplatkárstva sú totiž v súčasnosti poprednými témami v mnohých firmách. Norma ISO 37001 efektívne detekuje a odhaľuje potenciálne ohniská korupcie vo firme a pomáha vytvoriť transparentný systém zabraňujúci úplatkárstvu. Vďaka certifikácii ISO 37001 dáte svojim zamestnancom, partnerom a širokej verejnosti jasne najavo, že vaša firma disponuje maximálnou mierou transparentnosti a korektnosti.

Pre koho je norma ISO 37001 vhodná?

Certifikácia podľa normy ISO 37001 je vhodná do všetkých typov firiem, súkromných či vo verejnom sektore, a to bez ohľadu na ich veľkosť či oblasť podnikania.

Čo získate vďaka certifikátu ISO 37001:

  • antikorupčnú politiku najvyššej kvality,
  • zvýšenie transparentnosti firmy,
  • splnenie legislatívnych požiadaviek,
  • zlepšenie firemnej kultúry a etického správania,
  • zlepšenie imidžu firmy.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.