ISO/IEC 20000-1 – Systém manažérstva služieb IT

Certifikácia systému manažérstva služieb v IT podľa ISO/IEC 20000-1

Medzinárodný certifikát ISO/IEC 20000-1 určuje požiadavky na systém manažérstva služieb v informačných technológiách. Pomáha firmám zlepšiť kvalitu IT služieb, alebo vytvoriť ideálnu vnútornú štruktúru IT a dátových či telekomunikačných služieb.

Držitelia certifikátu ISO/IEC 20000-1 sa zaväzujú o dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov IT služieb na najvyššej úrovni. To znamená, že firemný vnútorný informačný systém, elektronické spracovanie požiadaviek a správa dokumentov je na najvyššej možnej technickej a bezpečnostnej úrovni.

Pre koho je certifikát ISO/IEC 20000-1 vhodný?

Certifikácia ISO/IEC 20000-1 je vhodná pre všetky firmy využívajúce informačné technológie, ktoré chcú verejnosti dokázať vysokú úroveň svojej informačnej infraštruktúry. Normu ISO/IEC 20000-1 odporúčame najmä firmám poskytujúcim IT služby, alebo plánujúcim zaviesť ich štandardizáciu či zlepšenie. Certifikácia je vhodná pre firmy rôznych veľkostí a s rôznymi oblasťami podnikania.

Čo získate vďaka certifikátu ISO/IEC 20000-1:

  • garanciu poskytovania IT služieb na vysokej úrovni,
  • konkurenčnú výhodu cez zvýšenú efektívnosť a účinnosť vďaka spoľahlivejším IT službám,
  • osvedčené postupy na podporu inovácií,
  • lepšie plánovanie budúcich finančných nákladov na IT,
  • vylepšenie dôveryhodnosti vašej firmy.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.