ISO 9001 – Systém manažérstva kvality

Akreditovaná činnosť v rozsahu udeleného akreditačného osvedčenia.

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Medzinárodný certifikát ISO 9001 Systém manažérstva kvality patrí medzi základné manažérske normy. Všetky ISO normy, podľa ktorých prebieha certifikácia vydáva Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.  Firma vďaka certifikácii podľa ISO 9001 deklaruje vysokú úroveň kvality služieb a výrobkov. Požiadavky na získanie normy ISO 9001 sú zabezpečenie organizačných a riadiacich procesov, ktoré nepretržite zlepšujú úroveň práce a zvyšujú kvalitu výroby.

Čo je ISO 9001 a pre koho je certifikácia vhodná?

Certifikát kvality ISO 9001 je určený pre všetky firmy, ktoré si zakladajú na prezentácii vysokej úrovne kvality svojich služieb a výrobkov, a to bez ohľadu na veľkosti firmy a oblasti podnikania. Certifikovaný systém podľa normy ISO 9001 pomáha aj pri expanzii výrobkov na svetové trhy.

Čo získate vďaka certifikácii systému manažérstva kvality ISO 9001:

  • zvýšenie dôvery zákazníkov a ich spokojnosti s vašou firmou,
  • zvýšenie úrovne kvality tovarov a služieb,
  • zvýšenie dôveryhodnosti pre banky aj štátne inštitúcie,
  • jednoduchšiu cestu na medzinárodné trhy,
  • zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.