ISO 22301 – Systém manažérstva kontinuity podnikania (Business Continuity Management System)

Certifikácia systému manažérstva kontinuity podnikania podľa ISO 22301

Medzinárodný certifikát ISO 22301 Business Continuity Management System chráni vašu firmu pred nebezpečnými a nepredvídateľnými externými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť vaše podnikanie. Ide napríklad o rôzne prírodné katastrofy, ako požiar či povodeň, výpadok elektriny, teroristické útoky, výpadky výroby a iné. Norma ISO 22031 pomáha nastaviť pravidlá a požiadavky, ktoré zabezpečia nepretržitú prevádzku, alebo pomôžu podniku rýchlejšie sa postaviť opäť na nohy.

Pre koho je norma ISO 22301 vhodná?

Normu ISO 22301 odporúčame zaviesť do úplne každej firmy, bez rozdielu veľkosti alebo oblasti podnikania. Ideálna je najmä pre firmy pôsobiace v rizikovom prostredí, ako napríklad firmy s nepretržitou prevádzkou, telekomunikačné firmy či elektrárne a vodárne. Vďaka ISO 20301 bude firma pripravená na neočakávané situácie a predíde devastačným následkom.

Čo získate vďaka certifikátu ISO 22301:

  • správne postupy pri krízovom riadení spoločnosti,
  • vyhodnotenie súčasného stavu rizík v kľúčových firemných procesoch,
  • nastavenie opatrení vedúcich k eliminácii potenciálnych hrozieb.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.