Certifikácia

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ÚSPEŠNE PREŠIEL RECERTIFIKÁCIOU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

V dňoch 1.-2. júna 2023 vykonal certifikačný orgán CERTICOM recertifikačný audit, z ktorého vyplýva, že systém manažérstva kvality na ÚVO je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016. Zavedený SMK je plne funkčný, je využívaný pre rozsah činností poskytovaných ÚVO a na základe toho certifikačný orgán CERTICOM s.r.o. vydal úradu certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

Link na originálny článok

Predchádzajúci článok
ÚNMS SR ÚSPEŠNE PREŠIEL RECERTIFIKÁCIOU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Nasledujúci článok
CERTICOM získal akreditáciu na novú normu ISO/IEC 27001:2022