KOMISIA NA OCHRANU NESTRANNOSTI

 

Komisia na ochranu nestrannosti (ďalej KON) dohliada na objektívnosť a nestrannosť činností Certifikačného orgánu CERTICOM. Členovia KON sú menovaní riaditeľom (alebo predsedom Správnej rady) TSÚS v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17021:2011. Skladá sa z delegovaných zástupcov, ktorí reprezentujú záujmy zúčastnených strán na procese certifikácie t.j. výrobcov, odberateľov, vedy a výskumu a štátnej správy. Zloženie KON je vyvážené, aby nebola prevaha niektorého záujmu.

 

Zloženie KON zaručuje objektívny, nestranný výkon certifikácie s účasťou zainteresovaných strán       v tomto procese. Za členov KON boli vybrané osobnosti, , ktoré svojim postavením reprezentujú danú sféru, resp. sú uznávanými odborníkmi a znalí problematiky certifikácie a súvisiacich činností.

 

Členovia KON sú z oblastí:

                                                 - vzdelávanie a verejná správa,

                                                 - záujmy spotrebiteľov,

                                                 - zdravotníctvo,

                                                 - stavebníctvo a zväz stavebných podnikateľov,

                                                 - oblasť OŽP a BOZP.