Konferencia kvality 2022

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, národný reprezentant SR v Európskej organizácii pre kvalitu si Vás dovoľuje pozvať na 26. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality pod názvom:

PASSING THE NEXT FRONTIER WITH QUALITY/PREKROČENIE ĎALŠEJ HRANICE S KVALITOU.

Toto najväčšie podujatie zamerané na manažérstvo kvality a systémy manažérstva vôbec sa bude konať:

KEDY: 24. – 25. NOVEMBER 2022
KDE: V HOTELI PANORAMA RESORT NA ŠTRBSKOM PLESE

Certifikačný orgán CERTICOM bude partnerom tohto prestížneho podujatia. Tešíme sa na Vás!

Máte záujem o konferenciu?

Máte záujem o konferenciu?