Nastáva krok, v ktorom budeme vykonávať samotný audit, na základe toho, aký typ auditu ste si u nás objednali.