Vedúci audítor si od vás vyžiada zaslanie dokumentácie manažérskeho systému. Tá je potrebná k príprave auditu, aby sme vďaka dostupným informáciám mohli spracovať program auditu a zaslať vám ho na schválenie.