Ako prvý krok na našej spoločnej ceste certifikačného procesu budeme potrebovať overiť príslušné doklady a preskúmať požiadavky v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17021. Ide obdržanie žiadosti o certifikáciu, spracovanie a zaslanie ponuky, podpis zmluvy o certifikácii a dohodnutie predcertifikačného či certifikačného auditu.